TARAFSIZ HİZMET TAAHHÜDÜ

TARAFSIZ HİZMET TAAHHÜDÜ

TARAFSIZ HİZMET TAAHHÜDÜMÜZ

Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi,

tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve  etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

SESOB MESLEKİ SINAV MERKEZİ BAŞKANI