BELGE & LOGO KULLANIMI

BELGE & LOGO KULLANIMI

       0.Amaç ve Kapsam

SESOB MSM tarafından verilen Mesleki Yeterlilik belgelerinin belge sahipleri tarafından yanlış kullanılmasının engellenmesidir. SESOB MSM tarafından verilen bütün Mesleki Yeterlilik belgelerini kapsar.

  1. Uygulama

3.0.   İlgili Doküman

 

MARKA LOGO KULLANIMI

SESOB MSM logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında  kullanılabilir.
Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.
Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.
Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.