MYK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Güncel Haberler

MYK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MYK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Katılımlarıyla Gerçekleştirildi.

Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İŞLER, TOBB Başkan Vekili Sayın Ender YORGANCILAR, HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN, TÜRK-İŞ Mali Genel Sekreteri Sayın Ramazan AĞAR, TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri ve Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayda Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN tarafından yapılan açılış konuşmasında çalışma hayatında mesleki yeterliliğin unsurları olan meslek standartları, yeterlilikler, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri ile nitelikli işgücü, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalite güvencesi hususlarını değerlendirerek Kurumumuz bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir. Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği ve çalışma hayatında verimlilik ve etkinlik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin önemli bir yer teşkil ettiğinin altını çizen Sayın Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ve uygulanan teşvikler ile ülkemizin nitelikli ve belgeli insan kaynağının oluşturulmasında kat edilen mesafeye ve çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalara değinmiştir.

240517-1

240517-1

 

240517-1