Sıvacı Seviye 3

Sıvacı Seviye 3

1 YETERLİLİĞİN ADI Sıvacı
2  REFERANS KODU 11UY0024-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7123.03
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 19.10.2011
REVİZYON NO 02
REVİZYON TARİHİ 11.12.2013
8 AMAÇ

Bu yeterlilik sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve

belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların

iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik

bir görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının

mukavemetini artırmak vb amaçlarla sıva

yapılmaktadır. Bu bakımdan sıvacı bilgi,

beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -11UMS0135-3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
---
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
11-b: Seçmeli Birimler  
11UY0024-3/B1 Makine ile Sıva Yapılması
11UY0024-3/B2 Tesviye Betonu ve Şap Yapılması
11UY0024-3/B3 Hazır Elemanların Yerleştirilmesi
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olmak zorundadır.
B grubu birimler seçmeli olup sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca belirtilir.
Birimlerin gruplandırma alternatifleri aşağıda listelenmiştir.
A1+A2: Geleneksel Sıva Uygulayıcısı
A1+A2+B1: Geleneksel ve Makine İle Sıva Uygulayıcısı
A1+A2+B2: Geleneksel Sıvacı ve Tesviye Betonu Uygulayıcısı                                                                                                          A1+A2+B3: Geleneksel Sıvacı ve Hazır İmalat Yerleştirme Elemanı
A1+A2+B1+B2: Geleneksel/Makinalı sıva ve Tesviye Betonu Uygulayıcısı
A1+A2+B1+B3: Geleneksel/Makinalı sıva ve Hazır İmalat Yerleştirme Elemanı
A1+A2+B2+B3: Geleneksel Sıvacı, Tesviye Betonu Uygulayıcısı ve Hazır İmalat Yerleştirme Elemanı
A1+A2+B1+B2+B3: Sıvacı
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Sıvacı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.